PODIUM Cosmetics
Tractament i cures de les ungles


Español      catala      English      Français      Deutsch      Comprar online
dots

      Salva les teves ungles

Placeholder Picture
MALALTIES I PROBLEMES DE LES UNGLES


Consideracions generals:

Els grans enemics de les ungles són l'aïgua, les manicures agressives, els productes detergents, dolents cosmètics, quitaesmalts malament formulats i abrasius, substàncies al·lèrgiques, cops. També poden sofrir infeccions de fongs, bacteris, o reflectir malalties sistémiques.
Les alteracions més comunes són les següents:

Acrodisostosi
Acrodisostosi: Acrodisostosi és un desordre extremadament rar que està present en el naixement (congènit). Llegir text complet

Alteració
Alteracions cosmètiques: Les alteracions més comunes degudes a causes cosmètiques són les següents:
Llegir text complet

Al-lergies
Al·lèrgies: Les al·lèrgies poden manifestar-se a través de les ungles després d'haver aplicat sobre pells molt sensibles alguns productes que contenen substàncies al·lèrgiques.
Llegir text complet

Berrugues
Berrugues peri-ungulars: Les berrugues peri-ungulars apareixen per sota i al voltant de les ungles dels peus i les mans.
Llegir text complet

Coiloniquia
Coiloniquia: Inversió en la curvatura dels eixos longitudinal i transversal de la ungla, que confereix un aspecte còncau dorsal.
Llegir text complet

Cromoniquia
Cromoniquia: Alteració del color ungueal, que apareix com a resultat de la combinació entre la lluentor de la ungla i el rosat del jaç ungueal.
Llegir text complet

Estriacions ungles
Estriacions, solcs i depressions: Si són regulars i no molt pronunciades, no són unes alteracions importants.
Llegir text complet

Exostosis
Exostòsis subungular:Algunes exostòsis subungulars sorgeixen de la falange distal. Estàn compostes d'os madur amb una tapa fibrocartilaginosa.
Llegir text complet

Fragilitat de les ungles
Fragilitat: Es manifesta per la tendència a trencar-se, o fracturar-se. Els processos traumàtics o la utilització de productes químics com detergents alcalins, dissolvents o quitaesmalts mal formulats i agressius entre uns altres, són les principals causes.
Llegir text complet

Hemorragies
hemorràgies en estella: Hemorràgies en estella, també conegudes sota el nom d'hemorràgies de la ungles, en realitat es veu com una estella sota l'ungla.
Llegir text complet

Leuconiquia
Leuconiquia: Alteració del color mes freqüent. Generalment es presenten taques blanques transversals provocades per petits traumes en la matriu.
Llegir text complet

Liquen plà
Liquen plà: El liquen plà és una malaltía que afecta a la pell i les mucoses. Pot durar entre uns mesos i un any i més si només afecta a les ungles el que sembla indicar que el procés va a autolimitar-se.
Llegir text complet

Melanoniquia
Melanoniquia: Bandes longitudinals pigmentades en l'ungla, també anomenada melanoniquia longitudinal (ML).
Llegir text complet

Onicofagia
Onicofagia: Hàbit compulsiu de menjar-se o mossegar-se les ungles. les persones nervioses estan més predisposades. La vora lliure desapareix i la ungla se submergeix en el jaç.
Llegir text complet

Onicogrifosis
Onicogrifosis - Hipertròfia: Mes freqüent en la ungles dels peus. S'engrosseixen i s'allarguen. Moltes vegades es deu al calçat estret.
Llegir text complet

Onicoquicia
Onicoquicia: Descamació o desdoblament en làmines de les ungles provocant una separació de les seves capes.
Llegir text complet

Onicolisis
Onicolisis: Despegament de la ungla del seu jaç per la seva banda distal o lateral, amb persistència de la unió amb la matriu ungueal. Existeixen diferents tipus segons el seu origen:
Llegir text complet

Onicomadesis
Onicomadesi: La Onicomadesi està causada principalment per una infecció en la integritat de la unitat ungular.
Llegir text complet

Onicomicosis
Onicomicosis: Les fongs que més freqüentment afecten les ungles de les mans i dels peus són provocades per llevats, Els símptomes són:
Llegir text complet

Onicorrexsis
Onicorrexsis: Fisura o trencament longitudinal de les ungles. La trobem en alteracions nutricionals com dèficit de minerals.
Llegir text complet

Paquioniquia
Paquioniquia congénita: La Paquioniquia congènita és un trastorn hereditari, poc freqüent, caracteritzat per distrofia ungueal.
Llegir text complet

Paroniquia
Paroniquia: Es caracterisa per la inflamació crònica o aguda del perioniquio. Generalment infecciosa, el plec proximal és el qual més es efecta.
Llegir text complet

Psoriasis
Psoriasi ungueal: El Psoriasis també pot afectar a les ungles.
Llegir text complet

Quists mucosos
Quists mucosos: Els quists mucosos són sacs de petita grandària plens de liquid que es formen en els dits i al voltant de les ungles
Llegir text complet

Traquioniquia
Traquioniquia: La distrofia de les 20 ungles o Traquioniquia és una malaltia inflamatoria benigna adquirida de la matriu ungueal.
Llegir text complet

Traumatimes
Traumatismes: Freqüentment traumatismes en les ungles dels peus, deguts a cops, calçats estrets inadequats o activitats esportives entre uns altres.
Llegir text complet

Tumor glómic
Tumor glómic: El tumor glómic és una afecció rara vinculat a l'augment de volum dels glomus neuro-mio-arterial (teixit nerviós i arterial). esportives entre uns altres.
Llegir text complet

Anoniquia
Ungles atróficas: Més petit desenvolupament de les ungles i disminució del seu grossor i textura.
Llegir text complet

Ungles en bec de lloro
Ungles en Bec de lloro: Sobrecurvatures longitudinals. Són també denominades ungles en bec de lloro quan no presenten cap altra malformació de la ungla associada.
Llegir text complet

Ungles en vidrio de rellotge
Ungles en vidre de rellotge: Ungles bombades negres o grises amb dit hipocràtic en forma de pal de tambor, i una curvatura exagerada de la ungla anomenades també en forma de “vidre de rellotge”..
Llegir text complet

Ungles encarnades
Ungles encarnades: La ungla encarnada és la conseqüència d'un fragment d'ungla que penetra en la carn i provoca inflamació i dolor. Existeixen 2 tipus:
Llegir text complet

Guitarrista
Ungles del guitarrista: Per micro-traumatismes produïts per les cordes de la guitarra, les ungles es tornen molt més vulnerables a deformacions i trencaments.
Llegir text complet

Si Vè. pateix alguna malaltía de les ungles no esperi, consulti a l'especialista o amb el seu farmacèutic

Serum reparador

MALALTIES I PROBLEMES DE LES UNGLES

Podium Cosmetics 1980-2021 17246 Santa Cristina d'Aro (Spain)