Traumatismes en les ungles, causes, tractament i fotos

PODIUM Cosmetics
Tractament i cures de les ungles


Español      catala      English      Français      Deutsch      Comprar online
dots

      Salva les teves ungles

Placeholder Picture
Traumatismes en les ungles


Definició:
Freqüents traumatismes en la ungles dels peus i les mans deguts a cops, a l'arrencament d’ungles postísses, calçats estrets i inadequats o activitats esportives entre d’altres.

Símptomes:
El dolor és propi de la fase aguda. Els traumatismes poden causar en la majoría de casos taques negres, violàcees, marrons, blavoses, blanques, línies verticals u horitzontals degudes a les petites hemorràgies dels gots sanguinis del jaç ungueal. Moltes vegades quan es deu al calçat estret no es nota dolor.

Clinica:
En la majoría dels casos aquests traumes no són motiu per preocupar-se ja que amb el temps tendeixen a desaparèixer. No obstant això el desenganxament total de l'ungla, la inflamació i el dolor insuportable han de ser reportats al dermatòleg, ja que poden requerir un tractament especialitzat, el metge podria praticar un drenatge de la sang de l'hematoma per alleujar la pressió i el dolor mitjançant una agulla . No s'ha de mai extirpar del tot l'ungla danyada per un traumatisme, sense consultar prèviament al metge. ja que un traumatisme pot ser una porta oberta a altres infeccions. El més habitual és una colonització de fongs. L'ideal és mantenir l'ungla protegida i deixar que caigui sola. Utilitzar un desinfectant tòpic Pavidona, protegir la ungla amb una gasa fixada amb esparadrap i canviar-la sovint, l'objectiu és evitar nous traumatismes i infeccions. Amb el temps la vella ungla caurà empesa per la nova sortint (6-8 mesos per a ungles de la mà i 12-18 mesos parell ungles del peu), això garantís la màxima protecció de la matriu unguial i la regeneració de la ungla el més ràpid possible.

Consells:
Hi ha poques probabilitats que surti una ungla nova si la matriu ungueal s'ha danyat i si més d'un any després no sembla que vagi a créixer. Assegurar-se que veu algun tros per petit que sigui d'ungla sana, és l'únic que ens pot garantir que tindrem una ungla nova.

No és recomanable col·locar una ungla postíssa en el lloc de la ungla perduda, s'han descrit efectes segundaris del tipus de reaccions al·lèrgiques per contacte, infeccions, hemorràgies, parestesies i dolor sever.

Per evitar els traumatismes en cadena en esportistes, aquests s'han de tallar i llimar sovint les ungles dels peus sense deixar que sobrepassin massa la vora lliure de la punta dels dits. D'aquesta manera s'impedeix que l'ungla límit amb el calçat i provoqui traumatisme.

En l'etiologia unguial, el creixement de l'ungla nova empeny forçosament l'ungla danyada i l'acumulació de la sang coagulada cap a la vora lliure, i s'admet que pot desaparèixer en el curs d'aquesta progressió quan ens tallem les ungles. Però pot existir que la sang coagulada es troba excepcionalment atrapada a la fissura del llit unguial lesionat pel traumatisme i sense possibilitat de desplaçar-se cap a la vora lliure. Però amb un temps molt més llarg, acabés per migrar i desaparèixer. Pot existir també que després d'un accident o una extirpació, una nova ungla fràgil i tova, no pot disposar de la força de creixement necessària per desplaçar-se sobre una matriu ungueal danyada per un traumatisme o per l'avulsió. En l'esforç produït, l'ungla natural té tendència a corbar sobre si mateixa i pren la forma d'estries en bonys o línies de Beau.

En individus que sofreixen de diabetis, han de controlar i revisar diàriament les seves ungles, perquè aquests petits traumes no es converteixin en infeccions molt greus i per a evitar que siguin colonizats per fongs Onicomicosis Consulti al seu metge si nota qualsevol cosa anormal: Engrosament de la ungla, canvi en el color o dolor que no cedeix. És necessari posar l'accent més en l'absoluta necessitat d'una gran cautela davant d'una ungla (del dit polze de la mà o gran dit del peu) que presenta en proximitat de la lúnula una petita taca negra, ben localitzada, ja que pot existir una evolució d'un melanoma, i la precocitat d'un diagnòstic és imprescindible.

Veure més fotos de traumatismes de les ungles

Si Vè. pateix alguna malaltía de les ungles no esperi, consulti a l'especialista o amb el seu farmacèutic

Serum reparador

MALALTIES I PROBLEMES DE LES UNGLES

Podium Cosmetics 1980-2018 17246 Santa Cristina d'Aro (Spain)