PODIUM
Cosmètics específics per a farmàcies
                   

Mapa del lloc

Empresa

Botiga en linia

Condicions de venda

Política de privacitat

Contacta
Tot el que ha de saber
sobre les ungles

Malalties de les ungles

Morfología de les ungles

Anatomía de les ungles

Consells útils
Com tractar ungles fràgils

Com deixar de menjar-se les ungles

El fòrum de la onicofagia

El fòrum de les ungles del guitarrista

Tècniques de relaxació i respiració

Ungles postisses
ventatges y desventatges

Passos per una bona manicura

Consultes
LES UNGLES

Malalties de les ungles

Els grans enemics de les ungles són l'aïgua, les manicures agressives, els productes detergents, dolents cosmètics, quitaesmalts malament formulats i abrasius, substàncies al·lèrgiques, cops. També poden sofrir infeccions de fongs, bacteris, o reflectir malalties sistémiques.
Les alteracions més comunes són les següents:

Acrodisostosi: Acrodisostosi és un desordre extremadament rar que està present en el naixement (congènit).
Llegir text complet

Alteracions cosmètiques: Les alteracions més comunes degudes a causes cosmètiques són les següents:
Llegir text complet

Al·lèrgies: Les al·lèrgies poden manifestar-se a través de les ungles després d'haver aplicat sobre pells molt sensibles alguns productes que contenen substàncies al·lèrgiques.
Llegir text complet

Berrugues peri-ungulars: Les berrugues peri-ungulars apareixen per sota i al voltant de les ungles dels peus i les mans.
Llegir text complet

Coiloniquia: Inversió en la curvatura dels eixos longitudinal i transversal de la ungla, que confereix un aspecte còncau dorsal.
Llegir text complet

Cromoniquia: Alteració del color ungueal, que apareix com a resultat de la combinació entre la lluentor de la ungla i el rosat del jaç ungueal.
Llegir text complet

Estriacions, solcs i depressions: Si són regulars i no molt pronunciades, no són unes alteracions importants.
Llegir text complet

Exostòsis subungular:Algunes exostòsis subungulars sorgeixen de la falange distal. Estàn compostes d'os madur amb una tapa fibrocartilaginosa.
Llegir text complet

Fragilitat: Es manifesta per la tendència a trencar-se, o fracturar-se. Els processos traumàtics o la utilització de productes químics com detergents alcalins, dissolvents o quitaesmalts mal formulats i agressius entre uns altres, són les principals causes.
Llegir text complet

hemorràgies en estella: Hemorràgies en estella, també conegudes sota el nom d'hemorràgies de la ungles, en realitat es veu com una estella sota l'ungla.
Llegir text complet

Leuconiquia: Alteració del color mes freqüent. Generalment es presenten taques blanques transversals provocades per petits traumes en la matriu.
Llegir text complet

Liquen plà: El liquen plà és una malaltía que afecta a la pell i les mucoses. Pot durar entre uns mesos i un any i més si només afecta a les ungles el que sembla indicar que el procés va a autolimitar-se.
Llegir text complet

Melanoniquia: Bandes longitudinals pigmentades en l'ungla, també anomenada melanoniquia longitudinal (ML).
Llegir text complet

Onicofagia: Hàbit compulsiu de menjar-se o mossegar-se les ungles. les persones nervioses estan més predisposades. La vora lliure desapareix i la ungla se submergeix en el jaç.
Llegir text complet

Onicogrifosis - Hipertròfia: Mes freqüent en la ungles dels peus. S'engrosseixen i s'allarguen. Moltes vegades es deu al calçat estret.
Llegir text complet

Onicoquicia: Descamació o desdoblament en làmines de les ungles provocant una separació de les seves capes.
Llegir text complet

Onicolisis: Despegament de la ungla del seu jaç per la seva banda distal o lateral, amb persistència de la unió amb la matriu ungueal. Existeixen diferents tipus segons el seu origen:
Llegir text complet

Onicomadesi: La Onicomadesi està causada principalment per una infecció en la integritat de la unitat ungular.
Llegir text complet

Onicomicosis: Les fongs que més freqüentment afecten les ungles de les mans i dels peus són provocades per llevats, Els símptomes són:
Llegir text complet

Onicorrexsis: Fisura o trencament longitudinal de les ungles. La trobem en alteracions nutricionals com dèficit de minerals.
Llegir text complet

Paquioniquia congénita: La Paquioniquia congènita és un trastorn hereditari, poc freqüent, caracteritzat per distrofia ungueal.
Llegir text complet

Paroniquia: Es caracterisa per la inflamació crònica o aguda del perioniquio. Generalment infecciosa, el plec proximal és el qual més es efecta.
Llegir text complet

Psoriasi ungueal: El Psoriasis també pot afectar a les ungles.
Llegir text complet

Quists mucosos: Els quists mucosos són sacs de petita grandària plens de liquid que es formen en els dits i al voltant de les ungles
Llegir text complet

Traquioniquia: La distrofia de les 20 ungles o Traquioniquia és una malaltia inflamatoria benigna adquirida de la matriu ungueal.
Llegir text complet

Traumatismes: Freqüentment traumatismes en les ungles dels peus, deguts a cops, calçats estrets inadequats o activitats esportives entre uns altres.
Llegir text complet

Tumor glómic: El tumor glómic és una afecció rara vinculat a l'augment de volum dels glomus neuro-mio-arterial (teixit nerviós i arterial). esportives entre uns altres.
Llegir text complet

Ungles atróficas: Més petit desenvolupament de les ungles i disminució del seu grossor i textura.
Llegir text complet

Ungles en Bec de lloro: Sobrecurvatures longitudinals. Són també denominades ungles en bec de lloro quan no presenten cap altra malformació de la ungla associada.
Llegir text complet

Ungles en vidre de rellotge: Ungles bombades negres o grises amb dit hipocràtic en forma de pal de tambor, i una curvatura exagerada de la ungla anomenades també en forma de “vidre de rellotge”..
Llegir text complet

Ungles encarnades: La ungla encarnada és la conseqüència d'un fragment d'ungla que penetra en la carn i provoca inflamació i dolor. Existeixen 2 tipus:
Llegir text complet

Ungles del guitarrista: Per micro-traumatismes produïts per les cordes de la guitarra, les ungles es tornen molt més vulnerables a deformacions i trencaments.
Llegir text complet
Recordi:
Si Vè. pateix alguna malaltía de les ungles no esperi,
consulti a l'especialista o amb el seu farmacèutic.


[Podium Cosmetics - España- 1980-2016] Copyright ©Tots el drets reservats.